• Хэв журмын алба
  • Цагдаагийн хэлтсийн танилцуулга
  • Хэлтсийн дарга, цагдаагийн дэд хурандаа Х.Түмэнбаяр
Цагдаагийн хэлтсийн баг хариуцсан алба хаагч нар багт ажилласан.
арга хэмжээ..
2016-04-20
ЦУУЛБАР УНЬ, ХАНА ХИЙХ ЗОРИЛГООР #НОЙТОН_МОД ОГТЛОХ ГЭМТ ХЭРЭГ ТАСЛАН ЗОГСООГДОХГҮЙ БАЙНА.
ЦУУЛБАР УНЬ, ХАНА ХИЙХ ЗОРИЛГООР #НОЙТОН_МОД ОГТЛОХ ГЭМТ ХЭРЭГ ТАСЛАН ЗОГСООГДОХГҮЙ БАЙНА...
2020-04-04
Цагдаагийн хэлтсийн хэв журмын албаны "Гудамж хороолол" хэсэгчилсэн арга хэмжээ
Арга хэмжээ..
2016-04-20
Төрийн алба хаагчийн ёс зүй, харьцаа сургалт
Албаны сургалт..
2016-04-20
Чанга шивнээ тэмцээн
Эрүүгийн албаны нэрэмжит 2016 оны эхний улиралын хүрээнд цагдаагийн хэлтсийн алба хаагч нар болон харьяа тасаг, хэсэг, хэсгийн төлөөлөгч нар..
2016-04-14
Цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд зохион байгуулсан сургалт
Сургалт..
2016-04-19
Замын цагдаагийн албаны сургалт
ЗХАБТХ-ийн сургалт..
2016-04-19
Замын тэмдэг тэмдэглэл
Гарц..
2016-04-19
Замын цагдаагийн албаны сургалт
Гарц нэвтрэх..
2016-04-19
Замын цагдаагийн албаны сургалт
Гарын авлага тараав...
2016-04-19
Мэдээ оруулаагүй байна
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна