/ / НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ

         
Шилэн дансны цахим хуудсанд тавигдах мэдээллийн агуулга,
нийтлэг стандартыг тогтоох тухай журмын 16 дугаар хавсралт
         
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ТӨЛБӨРИЙН ЖАГСААЛТ
(Хуулийн 6.7 заалтын хүрээнд)
         
/төгрөгөөр/
         Төрөл Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн төрөл Хүний тоо Зарцуулсан хөрөнгө
1 ТЭТГЭВЭР өндөр насны    
тахир дутуугийн    
тэжээгчээ алдсаны    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
2 ТЭТГЭМЖ жирэмсний ,амаржсаны    
ажилгүйдлийн    
оршуулгын    
хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
3 ТӨЛБӨР, ЗАРДАЛ ЭМД сангаас эмчилгээ, үйлчилгээний    
эмийн үнийн хөнгөлөлт    
рашаан сувилал    
ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас    
ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сургалтын зардал авсан    
         
         
Иргэн өөрийн регистерийн дугаараар цахим санд нэвтэрч авах мэдээлэл
            /төгрөгөөр/
д/д Тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр зардлын төрөл Овог нэр Олгосон тэтгэмжийн дүн Тэтгэвэр тогтоосон болон тэтгэмж төлбөр зардал олгосон огноо
1 ТЭТГЭВЭР      
2 ТЭТГЭМЖ      
3 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ      
4 ТӨЛБӨР, ЗАРДАЛ ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ТӨРӨЛ      

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна