/ / ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД БОЛОН ТӨРИЙН ӨМЧИТ ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ЗОРИЛТОТ ТҮВШИН
(Хуулийн 6.2.1-6.2.6, 6.3.1-6.3.3 заалтын хүрээнд)
            Байгууллагын нэр:          
/төгрөгөөр/
д/д  Шалгуур үзүүлэлт  Хэмжих нэгж  Батлагдсан төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хэмнэлт/ хэтрэлт Тайлбар
1  Нийт орлого          
2  Нийт зардал, үүнээс:          
2,1    Цалингийн сан          
2,2    Элэгдлийн зардал          
3  Нийт ашиг          
4  Цэвэр ашиг           
5  Төрийн өмчийн ногдол ашиг          
6  Хөрөнгө оруулалт          
7  Нийт өр төлбөр          
8  Авлага          
9  Ажиллагсдын тоо хүн        

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна